Prenájom kancelárie ul. Drieňová Bratislava
7.00 €

O spoločnosti

CM-reality v sebe spája kompletnosť služieb v oblasti realít a spokojnosť klienta našim ľudským prístupom. Minimalizujeme právne riziká spojené s prevodom vlastníctva na základe skúsenosti na trhu s nehnuteľnosťami a kvalifikáciou Slovenskej realitnej akadémie. Odborne Vám poradíme a zaručíme individuálny prístup ku každému klientovi. Je jedno ako budete svoj čas využívať, o nehnuteľnosť sa Vám bude starať spoločnosť CM-reality. CM-reality – istota v oblasti realít.

Garantujeme nasledujúce služby podľa typu klienta:

Služby pre predávajúceho:

• vypracovanie fotodokumentácie a popisu nehnuteľnosti na základe osobnej obhliadky našim skúseným maklérom
• prezentovanie Vašej nehnuteľnosti vrátane fotodokumentácie na internete, alebo špecializovaných realitných
časopisoch
• aktívne vyhľadávanie kupujúcich, prípadne výber kupujúcich z našej databázy klientov
• zaistenie potrebnej dokumentácie pre predaj Vašej nehnuteľnosti (list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy) *
• bezplatné vypracovanie zmlúv potrebných k predaju nehnuteľnosti *
• bezplatné právne a daňové poradenstvo *
• dohľad nad bezpečným prevodom nehnuteľnosti a finančnou úschovou (bankovou vinkuláciou, notárskou úschovou) do prepisu nehnuteľnosti na nového majiteľa
• protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

* v rámci zmluvy o sprostredkovaní s exkluzivitou

Služby pre kupujúceho:

• zaradenie do evidencie klientov a informovanie o nových ponukách podľa Vašich požiadaviek prostredníctvom emailu
• obhliadky nehnuteľnosti so skúseným maklérom
• preverenie tiarch na nehnuteľnosti (záložné práva, vecné bremená a pod.)
• zaistenie potrebnej dokumentácie ku kúpe nehnuteľnosti (list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy) *
• spolupráca so zmluvnými bankovými inštitúciami v prípade financovania prostredníctvom hypotekárneho úveru
• vypracovanie zmlúv potrebných ku kúpe nehnuteľnosti *
• právny servis a poradenstvo *
• dohľad nad bezpečným prevodom nehnuteľnosti a finančnou úschovou (bankovou vinkuláciou, notárskou úschovou) do prepisu nehnuteľnosti na kupujúceho
• protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

* v rámci provízie pre realitnú kanceláriu

Služby pre prenajímateľa:

• vypracovanie fotodokumentácie a popisu nehnuteľnosti na základe osobnej obhliadky našim skúseným maklérom
• prezentovanie Vašej nehnuteľnosti vrátane fotodokumentácie na internete, alebo špecializovaných realitných časopisoch
• aktívne vyhľadávanie nájomcov, prípadne výber nájomcov z našej databázy klientov
• zaistenie potrebnej dokumentácie k prenájmu Vašej nehnuteľnosti (list vlastníctva) *
• bezplatné právne a daňové poradenstvo *
• bezplatné vypracovanie zmlúv potrebných k prenájmu nehnuteľnosti *
• finančné vyrovnanie a protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti nájomcovi

* v rámci zmluvy o sprostredkovaní s exkluzivitou

Služby pre nájomcu:

• zaradenie do evidencie klientov a informovanie o nových ponukách podľa Vašich požiadaviek prostredníctvom emailu
• obhliadky nehnuteľnosti so skúseným maklérom
• zaistenie potrebnej dokumentácie k prenájmu nehnuteľnosti (list vlastníctva) *
• vypracovanie nájomných zmlúv *
• finančné vyrovnanie a protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

* v rámci provízie pre realitnú kanceláriu

COPYRIGHT CM-reality 2008-2024
powered by Lust